LA CONFRARIA

La Confraria de Sant Anastasi de Badalona es va fundar el 24 d’Abril del 1671 i des d’aleshores vetlla per la devoció a la imatge del Sant que es Patró de la ciutat de Lleida i Copatró de la ciutat de Badalona.

El desenvolupament d’aquesta entitat està àmpliament reflectit en l’opuscle de Josep Maria Cuyàs i Tolosa “Apuntes monográficos sobre San Anastasio mártir co-patrón de nuestra ciudad”, el qual, encara a mitjans del segle XX, no defalleix en la idea de l’existència real del Sant. En aquest opuscle, publicat a Badalona el 1941, hi trobem tot un capítol dedicat a la fundació de la confraria dins l’església parroquial de Beata Maria Bitulona, al mes d’Abril del 1671.

Recordar que bastant abans de la guerra civil (i en època posterior a l’obra de Gaietà Soler, que reflexionaria al voltant de l’historicitat de la tradició del sant), es trobaren les suposades relíquies del sant. Es diu que la ubicació de la tomba i restes de Sant Anastasi és un secret que es traspassa per tradició oral entre els administrados de la confraria, no sabent ningú més el lloc on està enterrat Sant Anastasi.

Les 17 ordinacions d’aquesta entitat apareixen reflectides en aquest opuscle on també s’explicita que primerament s’hagué de demanar permís a l’Il·lustríssim i Reverendíssim senyor Ildefonso Sotomayor Arzobispo de Barcelona per tal que les aprovés, cosa que no realitzà ell sinó el Canonge de la seu de Barcelona, el Doctor Juan Bautista Vila, en el seu nom, el 30 d’abril del mateix any tot especificant que el dia del sant seria el nou de maig.

El 6 de maig 1672, el Papa Climent X n’aprovà les indulgències les quals també surten reflectides en l’opuscle: cinc de plenàries (els que s’hi apuntin el primer dia, els membres moribunds que invoquin el nom de Jesús, etc) i una de parcial que tan sols rebaixa la penitència. Per altra banda es nomena l’altar del sant com a altar amb privilegi pontifici tot atorgant als membres de la confraria una indulgència que rebaixa la penitència en el purgatori en un total de set anys. El nou de maig serà considerat dia de precepte i estarà prohibit treballar.

L’any 2001, la confraria inicià una gran recuperació de les tradicions d’època moderna, tals com: l’ofici solemne, la “passada del sant”, el ball de la bandera de Sant Anastasi (blanca amb una creu vermella que la creua d’angle a angle) i l’edició de goigs, els quals són interpretats per l’Orfeó Badaloni en la clausura del dia del sant a l’església de Santa Maria de Badalona. Així mateix foren restaurats tan l’altar dedicat a Sant Anastasi com les tres imatges que se’ns conserven i que surten en la passada del sant.